To spletišče se nahaja na zasebnem omrežju (gre za izključno zaseben spletni portal). Nepooblaščen dostop/uporaba tega sistema je prepovedan. Uporaba tega sistema pomeni vaše soglasje za prestrezanje, spremljanje in beleženje informacij, povezanih s takšno uporabo, vključno s kazenskimi preiskavami.

Uporaba spletnih piškotkov

Spletna stran Vas opozori, da se uporabljajo piškotki, z njeno nadaljno uporabo se smatra da imamo Vaše soglasje za uporabo spletnih piškotkov. Sami piškotki ne zbirajo in ne vsebujejo informacij o Vas, so pa potrebni za pravilno delovanje speltne strani.